Video – Årsmøte 29.april 2020 Kl.19:00

RGU ønsker å gjennomføre årsmøte til tross for Koronakrisen og dette blir gjort i Teams.
Alle som ønsker å delta må sende mail til rubbgrenda@gmail.com innen mandag 27.april.
De som melder seg på får direkte innkalling til teams-møte når påmeldingsfristen har gått ut. For å kunne bruke Teams må en ha Microsoft Office.
Årsmøtedokumenter: Sendes ut på forhånd til de som melder seg på.

Saksliste:
a) Godkjenne innkalling og sakliste
b) Val av møteleiar, skrivar og to til å signere protokoll

1. Behandle Årsmelding
2. Behandle rekneskap for 2019
3. Behandle innkomne saker
3.1 Godkjenne RGU sine statutter
4. Godkjenne budsjettet for 2020
5. Val

Vel møtt

Folk på Bømlo 2019

Mykje folk på besøk i teltet i dag og Arild har vel aldri steikt så mange lappar på ein gong som i dag. Været blei bra etter kvart og me slapp heldigvis regnet. Veldig fornøyd med plasseringa i år, like ved Kyrkja.

Her er link til bilda som vart vist på skjermen: Bilder

Det kjem bilder frå dagens arrangement her etter kvart.

Grendamøte

Takk til alle 115 som kom på møtet. Fantastisk positiv kveld

Takk og til LOS, UNITEC, NMEC og Bømlo Kommune for innlegg og diskusjon. Takk til Kvinne og Familielaget som laga smørbrød til alle.

Gratulera til Rune Kvernenes som fekk fyrste heidersprisen. Ny pris skal delast ut i 2019 og då inviterer RGU alle til å kome med forslag til kandidatar.

RYS/Pilotprosjektet er no kome så langt at Fylkeskommunen har skreve ein ramme avtale med UNITEC for leige av lokaler i nytt bygg på det nye industri området. Dette skal opp i Fylkestinget for endeleg godkjenning i midten av juni.

LOS Gruppen satsar på at ny overbygd dokk skal være klar om nokre år og at ein tar alt i eit byggetrinn. Da vert det behov for fleire ansatte.

Terminal bygget på kaien blir utleigt til LOS og i den forbindelse skal kommunen sandblåse og male huset. RGU har hengt opp skilt i mønet, men det skal flyttas ned på veggen etter at ein er ferdig med oppussinga.