Om RGU

Visjon og mål

Som paraplyorganisasjon for lag og organisasjoner i bygda, skal me vera bygda sitt talerøyr innanfor bustad-, næring-, skule- og kultur- og fritidsinteresser i Rubbestadneset. Me ynskjer og å vera ein pådrivar i høve trivselsfremjande tiltak og aktivitetar. Me ynskjer å aktivisera innbyggjarane til å delta aktivt i utviklinga innanfor  områda og ynskjer velkomen alle som vil vera med i dette arbeidet.

Fureneset