Årets TV-aksjon -Et Hav av Muligheter

2020 er et annerledes-år, også for TV-aksjonen. Samtidig som vi skal være med på den store dugnaden for å unngå å spre smitte, er også TV-aksjonens tradisjonelle dugnad i full sving. Det blir et spennende år der vi oppfordrer folk til å bli digitale bøssebærere ettersom vi ikke kan gå fysisk fra dør til dør.

Her kommer litt praktisk informasjon om veien videre:
Tirsdag 15.september blir registreringsskjemaet for digitale bøssebærere tilgjengelig på blimed.no. Vi håper at din komité rekrutterer digitale bøssebærere i år og at vi sammen opprettholder TV- aksjonens brede engasjementet lokalt. Les mer om digitale bøsser på blimed.no/dbb Torsdag 17.september klokken 12.00-12.30 ble det avholdt et webinar om digitale bøsser. Opptak av webinaret blir tilgjengelig på blimed.no/dbb og i Portalen.

Kjære giver

Her finner du informasjon og svar på spørsmål om digital bøsse.

Sumarjobb gartneransvarlig

Arbeidsgivar:      Rubbestadneset Grendautval

Stillingstittel:      Gartnaransvarlig

Søknadsfrist:       Snarast

Ansattform:         Sumarjobb ca. 20 veker

Arbeidoppgaver:

  • Klypping av plen ein til to gongar i veka
  • Raking og fjelging
  • Gjødsling 
  • Stell/reingjering av plenklypper

Kvalifikasjonar:

Du har klypt plen heime før. Du kjenner til bruk av plenklyppar. Det er ein fordel at du har moped/scooter/bil. Litt opplæring vil bli gitt.

Løn: Kr. 500,- i veka

Søknad sendes til rubbgrenda@gmail.com. Om du har spørsmål, ta kontakt med Svein Helge Natterøy på telefon 900 25 619

Video – Årsmøte 29.april 2020 Kl.19:00

RGU ønsker å gjennomføre årsmøte til tross for Koronakrisen og dette blir gjort i Teams.
Alle som ønsker å delta må sende mail til rubbgrenda@gmail.com innen mandag 27.april.
De som melder seg på får direkte innkalling til teams-møte når påmeldingsfristen har gått ut. For å kunne bruke Teams må en ha Microsoft Office.
Årsmøtedokumenter: Sendes ut på forhånd til de som melder seg på.

Saksliste:
a) Godkjenne innkalling og sakliste
b) Val av møteleiar, skrivar og to til å signere protokoll

1. Behandle Årsmelding
2. Behandle rekneskap for 2019
3. Behandle innkomne saker
3.1 Godkjenne RGU sine statutter
4. Godkjenne budsjettet for 2020
5. Val

Vel møtt