Årsmøte i Rubbestadneset Grendautval 2021

Dette bildet har et tomt alt-attributt, og filnavnet er image.jpeg

RGU ønsker å invitere til årsmøte på Bømlo Hotell. På grunn av korona og restriksjoner, kan vi ikkje være samla fleire enn 50 personer.
Alle som ønsker å delta må sende mail til rubbgrenda@gmail.com innen tirsdag 1. juni.
Saker til årsmøtet kan sendes til rubbgrenda@gmail.com seinast tirsdag 31. mai.

Årsmøtedokumenter: Legges ut på rubben.no 1. juni

Saksliste:
a) Godkjenne innkalling og sakliste
b) Val av møteleiar, skrivar og to til å signere protokoll

1. Behandle Årsmelding
2. Behandle rekneskap for 2020
3. Behandle innkomne saker
3.1 Godkjenne RGU sine statutter
4. Godkjenne budsjettet for 2021
5. Val

Vel møtt