Tidlegare Grendamøter

Her er ei oppsummering frå tidlegare grendamøter. Link.

Noko har me klart å gjennomføre, men det står att mykje. Dersom nokon brenn for eit av dei mogelege prosjekta er det berre å ta kontakt med oss i RGU.

Det ligg og inne dei trafikksikringstiltaka som er lagt in i kommunen sin TS plan.