Video – Årsmøte 29.april 2020 Kl.19:00

RGU ønsker å gjennomføre årsmøte til tross for Koronakrisen og dette blir gjort i Teams.
Alle som ønsker å delta må sende mail til rubbgrenda@gmail.com innen mandag 27.april.
De som melder seg på får direkte innkalling til teams-møte når påmeldingsfristen har gått ut. For å kunne bruke Teams må en ha Microsoft Office.
Årsmøtedokumenter: Sendes ut på forhånd til de som melder seg på.

Saksliste:
a) Godkjenne innkalling og sakliste
b) Val av møteleiar, skrivar og to til å signere protokoll

1. Behandle Årsmelding
2. Behandle rekneskap for 2019
3. Behandle innkomne saker
3.1 Godkjenne RGU sine statutter
4. Godkjenne budsjettet for 2020
5. Val

Vel møtt