Tidlegare Grendamøter

Her er ei oppsummering frå tidlegare grendamøter. Link.

Noko har me klart å gjennomføre, men det står att mykje. Dersom nokon brenn for eit av dei mogelege prosjekta er det berre å ta kontakt med oss i RGU.

Det ligg og inne dei trafikksikringstiltaka som er lagt in i kommunen sin TS plan.

Sumarjobb gartneransvarlig

Arbeidsgivar:      Rubbestadneset Grendautval

Stillingstittel:      Gartnaransvarlig

Søknadsfrist:       Snarast

Ansattform:         Sumarjobb ca. 20 veker

Arbeidoppgaver:

  • Klypping av plen ein til to gongar i veka
  • Raking og fjelging
  • Gjødsling 
  • Stell/reingjering av plenklypper

Kvalifikasjonar:

Du har klypt plen heime før. Du kjenner til bruk av plenklyppar. Det er ein fordel at du har moped/scooter/bil. Litt opplæring vil bli gitt.

Løn: Kr. 500,- i veka

Søknad sendes til rubbgrenda@gmail.com. Om du har spørsmål, ta kontakt med Svein Helge Natterøy på telefon 900 25 619