Årsmøte i Rubbestadneset Grendautval 2021

Dette bildet har et tomt alt-attributt, og filnavnet er image.jpeg

RGU ønsker å invitere til årsmøte på Bømlo Hotell. På grunn av korona og restriksjoner, kan vi ikkje være samla fleire enn 50 personer.
Alle som ønsker å delta må sende mail til rubbgrenda@gmail.com innen tirsdag 1. juni.
Saker til årsmøtet kan sendes til rubbgrenda@gmail.com seinast tirsdag 31. mai.

Årsmøtedokumenter: Legges ut på rubben.no 1. juni

Saksliste:
a) Godkjenne innkalling og sakliste
b) Val av møteleiar, skrivar og to til å signere protokoll

1. Behandle Årsmelding
2. Behandle rekneskap for 2020
3. Behandle innkomne saker
3.1 Godkjenne RGU sine statutter
4. Godkjenne budsjettet for 2021
5. Val

Vel møtt

Tidlegare Grendamøter

Her er ei oppsummering frå tidlegare grendamøter. Link.

Noko har me klart å gjennomføre, men det står att mykje. Dersom nokon brenn for eit av dei mogelege prosjekta er det berre å ta kontakt med oss i RGU.

Det ligg og inne dei trafikksikringstiltaka som er lagt in i kommunen sin TS plan.