Sumarjobb gartneransvarlig

Arbeidsgivar:      Rubbestadneset Grendautval

Stillingstittel:      Gartnaransvarlig

Søknadsfrist:       Snarast

Ansattform:         Sumarjobb ca. 20 veker

Arbeidoppgaver:

  • Klypping av plen ein til to gongar i veka
  • Raking og fjelging
  • Gjødsling 
  • Stell/reingjering av plenklypper

Kvalifikasjonar:

Du har klypt plen heime før. Du kjenner til bruk av plenklyppar. Det er ein fordel at du har moped/scooter/bil. Litt opplæring vil bli gitt.

Løn: Kr. 500,- i veka

Søknad sendes til rubbgrenda@gmail.com. Om du har spørsmål, ta kontakt med Svein Helge Natterøy på telefon 900 25 619

Video – Årsmøte 29.april 2020 Kl.19:00

RGU ønsker å gjennomføre årsmøte til tross for Koronakrisen og dette blir gjort i Teams.
Alle som ønsker å delta må sende mail til rubbgrenda@gmail.com innen mandag 27.april.
De som melder seg på får direkte innkalling til teams-møte når påmeldingsfristen har gått ut. For å kunne bruke Teams må en ha Microsoft Office.
Årsmøtedokumenter: Sendes ut på forhånd til de som melder seg på.

Saksliste:
a) Godkjenne innkalling og sakliste
b) Val av møteleiar, skrivar og to til å signere protokoll

1. Behandle Årsmelding
2. Behandle rekneskap for 2019
3. Behandle innkomne saker
3.1 Godkjenne RGU sine statutter
4. Godkjenne budsjettet for 2020
5. Val

Vel møtt

Folk på Bømlo 2019

Mykje folk på besøk i teltet i dag og Arild har vel aldri steikt så mange lappar på ein gong som i dag. Været blei bra etter kvart og me slapp heldigvis regnet. Veldig fornøyd med plasseringa i år, like ved Kyrkja.

Her er link til bilda som vart vist på skjermen: Bilder

Det kjem bilder frå dagens arrangement her etter kvart.